Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκοι μπάνιου από κεραμική επιφάνεια της Level χρώματος Calacatta
Πάγκος πλάτη νιπτήρας και επένδυση πατώματος σε μπάνιο με κεραμικό της Level χρώματος Tortora Tafu
Δείγματα Μπάνιου
Πλήρης επένδυση μπανιέρας και επίπλου μπάνιου σε οικία με Staron
Επένδυση μπάνιου με κεραμικό της Level χρώματος Calacatta