Κεραμικός πάγκος Ascale χρώματος Belvedere Black
Κεραμικός πάγκος Ascale χρώματος Belvedere Black
Πάγκος και πλάτη κουζίνας με χαλαζία χρώματος Pure White
Πάγκος πλάτη νησίδα και νεροχύτης κουζίνας από χαλαζιακή επιφάνεια χρώματος Cashmere
Πάγκος πλάτη και νησίδα κουζίνας με κεραμική επιφάνεια της Level χρώματος Calacatta
Πάγκος και πλάτη κουζίνας από κεραμική επιφάνεια Ascale χρώματος Boreal Umber
Πάγκος και νησίδα κουζίνας με κεραμική επιφάνεια Level χρώματος Raku Nero