Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Armani silver Lux
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Armani silver Lux
Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Montblanc White
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Montblanc White
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Concrete Dark Grey
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Concrete Dark Grey
Πάγκος κουζίνας από χαλαζία Black Starlight
Πάγκος κουζίνας από χαλαζία Black Starlight
Πάγκος κουζίνας από χαλαζία Cashmere
Πάγκος κουζίνας από χαλαζία Cashmere