Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Armani silver Lux
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Armani silver Lux
Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκος κουζίνας & μπάνιο από κεραμικό υλικό Tortura Tafu mat
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Montblanc White
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Ascale χρώματος Montblanc White
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Concrete Dark Grey
Πάγκος κουζίνας από κεραμικό υλικό Concrete Dark Grey
Πάγκος κουζίνας με κεραμικό υλικό Calacata Black
Πάγκος κουζίνας με κεραμικό υλικό Calacatta Black
Εντυπωσιακό αποτέλεσμα με κεραμικό υλικό Ascale χρώμα Black Mat
Εντυπωσιακό αποτέλεσμα με κεραμικό υλικό Ascale χρώμα Black Mat